Insinööritoimisto Aavat

Olemme Aavat

Kiinteistöt edustavat merkittävää osaa suomalaisesta varallisuudesta. Puhuttaessa kiinteistöistä, puhumme samalla myös ihmisten kodeista ja työpaikoista, joten olemme merkityksellisten asioiden äärellä. Näistä syistä suhtaudumme kiinteistöjen tekniseen kuntoon sekä sisäolosuhteisiin ammattimaisesti ja kunnioittavasti.

Asiantuntijoina ja suunnittelijoina vaikutamme kiinteistöissä tehtävien toimenpiteiden kohdentamiseen, laajuuteen ja sisältöön. Vastuullisessa työssämme meitä ohjaa asiakkaan kunnioittaminen, avarakatseisuus ja avoimuus, joiden myötä syntyy myös kiinteistön käyttäjiä ja omistajia parhaiten palveleva lopputulos.

Yrityksemme arvot

service

Avarakatseisuus

Pidämme silmämme auki ja suhtaudumme uusiin asioihin positiivisella uteliaisuudella. Toisinaan koetellunkin vanhan on aika väistyä uuden tieltä ja joskus on syytä pitäytyä perinteisessä.

service

Asiakkaan kunnioittaminen

Olipa toimeksianto mikä hyvänsä, päätöksentekoamme ohjaa asiakkaan ja hänen tavoitteidensa kunnioittaminen. Olemme asiakkaan kanssa aidosti samalla puolella pöytää.

service

Avoimuus

Teemme perusteltuja valintoja, joten ratkaisujen taustoista on helppo kertoa avoimesti. Emme pimitä tietoa, vaan pyrimme luomaan luottamusta.