Patteriverkoston perussäätö 2.0 – tasapainotus uudelle tasolle

Patteriverkoston perussäätö on epätasapainoon yleisesti tarjottu lääke. Silti suuressa osassa kiinteistöjä asunnon sopiva huonelämpötila on onnen kauppaa. Patteriverkoston perussäädön lopputuloksissa on valitettavasti paljon vaihtelevuutta. Langaton lämpötilamittaustekniikka taklaa tehokkaasti patteriverkoston perussäädön yleisiä haasteita vieden tasapainotuksen uudelle tasolle, jota kutsumme arkailematta Perussäätö 2.0:ksi.

Patteriverkoston perussäätö on periaatteeltaan yksinkertainen toimenpide, jossa tavoitteena on huonelämpötilojen tasaaminen sopiviksi koko kiinteistössä. Tämä parantaa luonnollisesti asumisviihtyvyyttä ja tuo mukanaan tyypillisesti säästöjä lämmitysenergian kulutuksesta (esim. Motiva: noin 10-15%). Käytännössä patteriverkoston perussäätö sisältää patteriventtiilien ja usein myös linjasäätöventtiilien vaihdon ja verkoston tasapainotuksen. Kokemuksemme mukaan varsin vakiintuneen toimenpidemallin lopputuloksissa on silti merkittävästi hajontaa. Langatonta lämpötilamittausta hyödyntävissä kiinteistöissä huonelämpötilaerojen nähdään usein olevan jopa 4-6 °C, vaikka perussäätö on tehty vasta muutama vuosi sitten.

Syitä heikkoihin lopputuloksiin on useita, kuten rakenteelliset puutteet, inhimillinen virhe tai puutteellinen ammattitaito. Koska kaikkia rakennuksen lämpötasapainoon vaikuttavia muuttujia on mahdoton ottaa aina huomioon, tehdään patteriverkoston perussäädössä myös lämpötilamittaukset mahdollisine hienosäätöineen lämmityskaudella. Tällä pyritään varmistamaan haluttu lopputulos siltä varalta, että aiemmissa työvaiheissa kaikki ei olisikaan osunut kohdalleen.

Kiinteistöalan ammattilaiset törmäävät kuitenkin jatkuvasti tilanteisiin, joissa perussäädön lopputuloksen laatu herättää epäilyksiä. Lämpötilamittauspöytäkirja puuttuu, mittauksen ajankohdan sääolosuhteiksi on sattunut leuto päivä, eikä kaikkia huoneistoja ole päästy syystä tai toisesta mittaamaan vertailukelpoisesti. Mittausajankohta joudutaan yleensä päättämään yli viikkoa etukäteen asukastiedottamisen vuoksi, mistä seuraa vääjäämätön epävarmuus mittausajankohdan sääolosuhteista.  Myös kylmävalitukset ovat perussäädetyssä kohteessa yleisiä, mikä voi johtua aiemmasta korkeasta lämpötilatasosta. Ilman vertailukelpoista lämpötiladataa tilannetta on vaikea ottaa haltuun ammattimaisesti, ja ongelman ratkaisuna lämmityskäyrän summittainen nostaminen ei ole harvinaisuus.

Patteriverkoston perussäätö 2.0

pattervierkoston perussäätö

Langattomat huonelämpötila-anturit ovat viime vuosina yleistyneet tekniikan kehittymisen ja tuotantokustannusten alentumisen myötä. Olemme käyttäneet langatonta huonelämpötilamittausta osana patteriverkoston perussäätötöitä nyt yli vuoden, ja kokemuksemme ovat olleet rohkaisevia. Myös samaa tekniikkaa suurten kiinteistömassojen ylläpidossa hyödyntävät asiakkaamme ovat viestineet positiivisista kokemuksistaan.

Langattomien lämpötila-antureiden avulla edellä mainitut ongelmat lämpötilamittauksessa ja siten tasapainotustyössä ratkaistaan tehokkaasti. Huoneistokohtaisella jatkuvalla lämpötilamittauksella voidaan tallennettujen lämpötilatrendien perusteella analysoida lämpöenergian jakautuminen kiinteistössä luotettavasti ja vaivattomasti. Kaikkien huoneistojen lämpötilaa mitataan yhtäaikaisesti, jolloin säästä ja kiinteistön käytöstä johtuvat sekoittavat tekijät saadaan rajattua tehokkaasti ulos analysoitavasta datasta. Tallennetun datan perusteella voidaan analysoida myös lämpötilan muutoksia erilaisissa säätiloissa, jolloin erilaiset olosuhteetkin saadaan otettua huomioon. Näin patteriverkoston perussäädön lopputuloksen arviointi on läpinäkyvää ja vaivatonta.

Kun lämpötila-analyysin perusteella päädytään tekemään viimeisiä säätötoimenpiteitä, näiden vaikutukset ovat myös nähtävissä reaaliajassa, jolloin tasapainotuksen toteuttajalla on mahdollisuus merkittävästi tarkempaan ja laadukkaampaan työhön turhien huoneistokäyntien samalla vähentyessä. Tarjoamamme patteriveroston perussäätö 2.0 -palvelu sisältää tarvittavat kartoitustyöt, LVI-suunnittelun, LVI-urakan kilpailutuksen, langattomien lämpötila-anturien hankinnan (hankintamalleja ja valmistajia useita), langatonta lämpötilamittausta hyödyntävän tasapainotustyön sekä tarvittavan valvonnan.

”Eikä siinä vielä kaikki”, eli langattoman lämpötilamittauksen hyödyt kiinteistön ylläpidossa

Patteriverkoston perussäädön lisäksi langattomalla lämpötilamittauksella saavutetaan ilmeistä hyötyä myös lämmitysjärjestelmän ylläpidossa. Kun kiinteistön lämpötilataso on tiedossa joka hetki, on lämpötilataso mahdollista pitää tarkasti halutulla tasolla. Mikäli lämpötilaerot lähtevät jostain syystä kasvamaan tai poikkeamaan tavoitetasosta, voidaan ongelmaan puuttua kohdennetusti ja kustannustehokkaasti ennen laajempien ongelmien, kuten korroosion tai laitteiden vikaantumisten syntymistä. Kun lämpötilojen hallinta on reaaliaikaisen lämpötilamittauksen myötä mahdollista, vältytään turhien kylmävalitusten lisäksi myös ylilämmittämiseltä, mikä osaltaan pienentää lämmityksestä aiheutuvia kuluja ja päästöjä.

Lue lisää palvelut sivulta: Patteriverkoston perussäätö 

Juha Peteri, Insinööritoimisto Aavat Oy