Linjasaneerauksen suunnittelussa määritellään putkiremontin kustannustaso

Putkiremontin eli linjasaneerauksen kustannusten suuri vaihteluväli herättää toistuvasti kummastelua. Tyypillisesti kyse ei kuitenkaan ole LVI-alan salaliitosta vaan vaihtelevista linjasaneerausten eli putkiremonttien sisällöistä. Kun yhdessä kerrostalossa uusitaan vain käyttövesiputket, toisessa saneerataan samalla viemärit, kylpyhuoneet, sähköt ja saunaosasto. Molempien kiinteistöjen remonttihistoriaan toimenpide saatetaan kirjata silti ilmaisulla ”linjasaneeraus”

Linjasaneerauksia tehdään yhä enemmän

Yhä useammalla taloyhtiöllä on edessä linjasaneeraus eli putkiremontti. Runsaasti kerrostaloja tuottaneiden -60 ja -70 –lukujen elementtikiinteistöt ovat korjausiässä moneltakin osin, mutta yleensä suuremman remontin lykkää liikkeelle putkiston kuntotutkimuksen tulokset tai jatkuvat putkivuodot. Viimeistään tällöin nousee usein esiin muutkin kiinteistön korjaustarpeet, joiden saneeraamisen yhdistämistä yhdeksi remontiksi tyypillisesti harkitaan. Suomalaisten asuinkiinteistöjen iästä johtuen yhä useampi asunnon omistaja ja isännöitsijä on näiden kysymysten äärellä.

 

Miksi putkiremontin hinta ja sisältö vaihtelee niin paljon?

Putkiremontin hinta määräytyy yleisesti samalla tavalla kuin uudisrakennuksessa. Jos tehdään suuri ja kestävä, maksaa se yleensä enemmän kuin pieni ja heikompi. Toisaalta pienen asunnon neliöhinta on suurta asuntoa korkeampi, sillä mm. WC:n, kylpyhuoneen ja keittiön ja muun talotekniikan kustannukset kohdentuvat pienemmälle neliömäärälle. Oleellista on selvittää, mitkä vaihtoehdot ovat käytettävissä tietyn kiinteistön putkiremontissa.

Hinnaltaan erilaisia korjausmenetelmiä on tarjolla yhä enemmän, mutta kaikki menetelmät eivät ole teknisesti soveltuvia jokaiseen kiinteistöön. Mitä huonompaan kuntoon putket ovat päässeet, sitä vähemmän vaihtoehtoja on yleensä käytettävissä. Yleisesti halvimpiin menetelmiin liittyy eniten ehtoja putkien kunnolle ja rakennuksen alkuperäiselle toteutustavalle.

Linjasaneerauksen sisällön valitsemisessa on kriittistä, että kiinteistön eri osa-alueiden elinkaari ja kunto tunnetaan. Talotekniikkaa on harvoin järkevää uusia elinkaarensa puolessa välissä, mutta faktoihin perustuvia päätöksiä ei voi tehdä ilman ajantasaista tilannekuvaa.

Hyötyjä eri taloteknisten osa-alueiden saneerausten yhdistämisessä voi syntyä monella sektorilla. Teknisestä ja taloudellisesta näkökulmasta voi olla kannattavaa yhdistää esimerkiksi kylpyhuoneiden ja viemäreiden uusiminen, mutta samalla asumishaitalla ja päätöksentekoprosessilla voidaan nähdä järkeväksi uusia myös sähkö- ja datakaapelointi.

 

Mitä osa-alueita linjasaneeraukseen kannattaa sisällyttää?

Oikea linjasaneerauksen sisältö löytyy, kun sovitetaan yhteen vastaukset kysymyksiin ”mitä tilaaja haluaa?” ja ”mikä on mahdollista?”. Tyypillisiä tilaajan tavoitteita voivat olla korjaushankkeen vaivattomuus, asumishaitan tai kustannusten minimoiminen, tai talotekniikan elinkaaren maksimointi . Toisille tärkeitä seikkoja ovat mahdollisten sisätilamuutosten välttäminen, kun taas toiset haluavat ehdottomasti muuttaa kylpyhuoneen paikkaa tai tehdä wc-tilaan myös suihkun.

Tilaajan tavoitteet ja tekniset mahdollisuudet kustannusarvioineen selvitetään hankesuunnittelussa, mikä tarjoaa siten raamit putkiremontin sisällölle ja kustannustasolle. Osaavan kumppanin kanssa taloyhtiö tai kiinteistöomistaja päätyy heille oikeaan putkiremontin sisältöön, toteutustapaan ja  kustannustasoon. Kappaleen otsikon kysymykseen ei siksi ole yhtä oikeaa vastausta, vaan linjasaneerauksen oikea sisältö tulee määrittää kullekin rakennukselle erikseen.

Marko Liedes, Insinööritoimisto Aavat Oy

Toteutamme jatkuvasti linjasaneerausten suunnittelua avarakatseisesti uusia korjausmenetelmiä hyödyntäen. Lue lisää www.aavat.fi/palvelut