Insinööri­toimisto Aavat ja Espoon Asunnot yhteistyöhön

Espoon kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Espoon Asunnot on valinnut puitesopimuskumppanikseen Insinööritoimisto Aavat Oy:n. Puitemenettely koskee lämmitysjärjestelmien saneerausten, kuten patteriverkoston perussäädön ja kaukolämpökeskusten uusimisen LVI-suunnittelua ja -valvontaa. Puitesopimuskumppanin valinta tehtiin julkisella kilpailutuksella. Yhteistyön tavoitteena on uudistaa Espoon Asuntojen kiinteistökannan lämmitysjärjestelmiä energiatehokkailla ja pitkäkestoisilla lämmitysratkaisuilla.

 

LVI-suunnittelulla vaikutetaan lämmityslaitteiden elinkaareen

Kaukolämpökeskuksen tekninen elinkaari on tyypillisesti noin 20 vuotta, mutta toisinaan laitteisto joudutaan uusimaan useita vuosia tätä aiemmin. Lämmityslaitteiden pitkään elinkaareen keskittyvällä LVI-suunnittelulla varmistetaan oikeat laitevalinnat ja lämmitysjärjestelmän kannalta oleelliset toiminnallisuudet, jotka ajallisen kestävyytensä lisäksi edistävät koko lämmitysjärjestelmän ylläpidettävyyttä.

 

Entistä parempi lämpötasapaino langatonta lämpötilamittausta hyödyntäen

Espoon Asunnot käyttää osassa asuntokannastaan langatonta olosuhdemittausta, jota hyödynnetään nyt myös patteriverkoston perussäädön yhteydessä. Langaton lämpötilamittaus mahdollistaa lämpötilojen jatkuvan trendimittauksen, mikä antaa hetkellistä mittausta paremman kokonaiskuvan lämmitysjärjestelmän toiminnasta. Kattavamman olosuhdetiedon avulla voidaan varmistaa toteutettujen korjaus- ja säätötoimenpiteiden onnistuminen.

 

Lisätiedot:

Marko Liedes, Insinööritoimisto Aavat Oy

0407078860,