Palvelut

LVIA-suunnittelu

Tarjoamme LVIA-suunnittelupalvelut erikseen tai yhdessä muiden suunnittelualojen kanssa aina yksittäisen putkiosuuden uusimisesta laajoihin toimitilamuutoksiin, peruskorjauksiin ja linjasaneerauksiin.

Olemme tarvittaessa tilaajan apuna koko hankkeen ajan alkaen esiselvitystöistä ja hankseuunnittelusta toteutussuunnitteluun, projektinjohtoon ja valvontaan.

Tyypillisiä hankkeitamme

  1. Linjasaneeraukset / LVISA-peruskorjaukset
  2. Toimitilojen LVIA-muutokset
  3. IV-saneeraukset ja -parannukset
  4. Lämmitysjärjestelmän saneeraukset
  5. Projektien hankesuunnittelu, projektinjohto, kilpailutus ja valvonta

MITÄ OSA-ALUEITA LINJASANEERAUKSEEN KANNATTAA SISÄLLYTTÄÄ?

Oikea linjasaneerauksen sisältö löytyy, kun sovitetaan yhteen vastaukset kysymyksiin ”mitä tilaaja haluaa?” ja ”mikä on mahdollista?”. Tyypillisiä tilaajan tavoitteita voivat olla korjaushankkeen vaivattomuus, asumishaitan tai kustannusten minimoiminen, tai talotekniikan elinkaaren maksimointi . Toisille tärkeitä seikkoja ovat mahdollisten sisätilamuutosten välttäminen, kun taas toiset haluavat ehdottomasti muuttaa kylpyhuoneen paikkaa tai tehdä wc-tilaan myös suihkun. Näin ollen linjasaneerauksen oikeaa sisältöä ei voi määritellä yleisesti, vaan se täytyy selvittää kullekin rakennukselle erikseen kattavalla hankesuunnittelulla.

MIKSI PUTKIREMONTIN HINTA JA SISÄLTÖ VAIHTELEE NIIN PALJON?

Putkiremontin hinta määräytyy yleisesti samalla tavalla kuin uudisrakennuksessa. Jos tehdään suuri ja kestävä, maksaa se yleensä enemmän kuin pieni ja heikompi. Toisaalta pienen asunnon neliöhinta on suurta asuntoa korkeampi, sillä mm. WC:n, kylpyhuoneen ja keittiön ja muun talotekniikan kustannukset kohdentuvat pienemmälle neliömäärälle. Oleellista on selvittää, mitkä vaihtoehdot ovat käytettävissä tietyn kiinteistön putkiremontissa.

Hinnaltaan erilaisia korjausmenetelmiä on tarjolla yhä enemmän, mutta kaikki menetelmät eivät ole teknisesti soveltuvia jokaiseen kiinteistöön. Mitä huonompaan kuntoon putket ovat päässeet, sitä vähemmän vaihtoehtoja on yleensä käytettävissä. Yleisesti halvimpiin menetelmiin liittyy eniten ehtoja putkien kunnolle ja rakennuksen alkuperäiselle toteutustavalle.